Zapisy

Kierunki kształcenia :
Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 miesięcy
Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód : plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja :charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

Zapisy do szkoły odbywają się :

Rozpoczynamy rekrutację na semestr zimowy
Zajęcia rozpoczynamy od lutego 2019 roku

 • od kwietnia do końca września .
 • od grudnia do końca stycznia
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do końca czerwca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (lipiec,sierpień).

Sekretariat czynny

poniedziałek: 13:00-16:30
wtorek : 09:00-16:00
środa : 09:00-13:00
czwartek: 09:00-13:00
piątek: nieczynne

ZAJĘCIA

 • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
  W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
 • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
  W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

Naszym Słuchaczom zapewniamy praktyki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i telewizji .

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • 2 fotografie i 1 fotografia w formie elektronicznej
 • wypełnienie kwestionariusza osobowego
 • wpłata wpisowego na konto szkoły
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w artystycznej szkole policealnej
 • ksero dowodu osobistego

Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com

OPŁATY

Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

Czesne miesięczne

Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

 • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie
 • w systemie zaocznym 490 zł .miesięcznie
  Pierwszy rok szkolny płatne od października do końca czerwca
  Drugi rok szkolny płatne od września do końca czerwca

Lipiec i sierpień niepłatny.

PRZY PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR LUB ZA CAŁY ROK ZNIŻKA 5%

Zniżki przysługują jedynie dla wpłat terminowych tzn. do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2090 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 1862 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2612 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2328 zł.

za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 2612 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2328 zł.

za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2612 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2328 zł.

Wizaż i stylizacja (1 rok)

 • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca)
 • w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca)

  PRZY PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR LUB ZA CAŁY ROK ZNIŻKA 5%

  Zniżki przysługują jedynie dla wpłat terminowych tzn. do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2090 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 1862 zł + 500 zł. wpisowe

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 2612 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2328 zł.

Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

Numer konta bankowego
78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

ZałącznikWielkość
PDF icon Kwestionariusz osobowy96.22 KB