PRACA DYPLOMOWA TEMAT UPIÓR MATKI ZIEMI

Praca dyplomowa Temat : Upiór Matki Ziemi . Upiór przedstawia najbliższą wizję dramatycznej przyszłości .Nasza planeta jest na tyle wyeksploatowana przez ingerencję człowieka , że nie jest w stanie się odradzać .Inspiracja zaczerpnięta z zdjęć przedstawiających zwierzęta ,które giną przez zanieczyszczenie środowiska plastikiem oraz innymi odpadami .
Autorka - Dorota Ałaszewska