MAGAZYN KRYMINALNY 997

Uczennice Szkoły Wizażu i Charakteryzacji INART z kierunku Charakteryzacja na praktykach przy magazynie kryminalnym 997