Zapisy

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I W MAŁYCH GRUPACH


Od miesiąca kwietnia rozpoczynamy rekrutację na semestr jesienny .
Zajęcia rozpoczynamy od października 2024roku .

Kierunki kształcenia :
1. Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 i pół miesięcy
2. Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód: plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja : charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

Zapisy do szkoły odbywają się :

 • od marca do końca września .
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do połowy lipca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (połowa lipca,sierpień).

Sekretariat czynny


poniedziałek: 09:30-12:00
wtorek : 09:30-12:00
środa : 09:30-12:00
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynny
niedziela: nieczynny

ZAJĘCIA

 • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
  W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
 • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
  W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • 2 fotografie )
 • wypełnienie kwestionariusza osobowego
 • wpłata wpisowego na konto szkoły
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole artystycznej
  ( można donieść w terminie późniejszym )
 • ksero dowodu osobistego

Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com


OPŁATY

Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

Pierwszy rok szkolny płatne od października do połowy lipca
Drugi rok szkolny płatne od września do połowy lipca

Połowa lipca i sierpień niepłatne
Płatność do 10 każdego miesiąca :

w systemie dziennym 680 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 340 zł za lipiec
w systemie zaocznym 590 zł miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 295 zł za lipiec
Płatność za cały semestr :

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2720 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2360 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3740 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 3245 zł.

za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 3400 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2950 zł.

za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3740 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 3245 zł.

Wizaż i stylizacja (1 rok)

Opłaty

Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły

Pierwszy rok szkolny płatne od października do połowy lipca

Połowa lipca i sierpień niepłatne
Płatność do 10 każdego miesiąca :

w systemie dziennym 680 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 340 zł za lipiec
w systemie zaocznym 590 zł miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 295 zł za lipiec
Płatność za cały semestr :

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2720 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2360 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3740 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 3245 zł.

Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

Numer konta bankowego
78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

Pliki do pobrania

Tu można pobrać pliki dokumentów które są potrzebne do złożenia dokumentów przy naborze do szkoły.

Formularz zapisu do szkoły

Kopie dokumentów
Proszę o dołączenie do wiadomości następujących plików: Kwestionariusz osobowy (wypełniony i podpisany), Świadectwo ukończenia szkoły średniej, Zaświadczenie od lekarza, Kopia dowodu osobistego (obie strony), Potwierdzenie wpłaty wpisowego do szkoły.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf.
Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności.