Zapisy

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I W MAŁYCH GRUPACH

Kierunki kształcenia :
Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 miesięcy
Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód : plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja :charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

ROZPOCZĘLIŚMY REKRUTACJĘ NA ROK 2020/2021
zapisy do szkoły odbywają się :

 • od marca do końca września .
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do połowy lipca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (połowa lipca,sierpień).
 • Sekretariat czynny

  poniedziałek: 10:00-15:00
  wtorek : 09:30-15:00
  środa : 09:30-13:00
  czwartek: 09:00-13:00
  piątek: nieczynne
  sobota: 10:00-13:00
  niedziela:nieczynne

  ZAJĘCIA

  • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
   W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
  • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
   W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

  Naszym Słuchaczom zapewniamy praktyki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i telewizji .

  WARUNKI PRZYJĘCIA

  • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
  • 2 fotografie
  • wypełnienie kwestionariusza osobowego
  • wpłata wpisowego na konto szkoły
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w artystycznej szkole policealnej
  • ksero dowodu osobistego
  >Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com

  OPŁATY

  Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

  Czesne miesięczne

  Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

  PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

  w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 275 zł za lipiec
  w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 245 zł za lipiec
  Pierwszy rok szkolny płatne od października do połowy lipca
  Drugi rok szkolny płatne od września do połowy lipca

  Połowa lipca i sierpień niepłatny.

  PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

  do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

  za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

  za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

  za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

  za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
  w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

  Wizaż i stylizacja (1 rok)

  • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 275 zł za lipiec
  • w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 245 zł za lipiec

    PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :
    do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

    za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
    w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

    za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
    w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

    W przypadku kwarantanny wszystkie zajęcia będą odpracowane w innym terminie

    Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
    Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

    Numer konta bankowego
    78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

  ZałącznikWielkość
  PDF icon Kwestionariusz osobowy96.22 KB