Zapisy

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I W MAŁYCH GRUPACH

Od miesiąca kwietnia rozpoczynamy rekrutację na semestr jesienny . Zajęcia rozpoczynamy od października 2021 roku .

Kierunki kształcenia :
1. Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 miesięcy
2. Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód: plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja : charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

Zapisy do szkoły odbywają się :

 • od marca do końca września .
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do połowy lipca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (połowa lipca,sierpień).

Sekretariat czynny

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek : 09:00-13:00
środa : 09:30-13:00
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: 10:00-13:00
niedziela: 10:00-13:00

ZAJĘCIA

 • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
  W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
 • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
  W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

Naszym Słuchaczom zapewniamy praktyki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej i telewizji .

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • 2 fotografie )
 • wypełnienie kwestionariusza osobowego
 • wpłata wpisowego na konto szkoły
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w artystycznej szkole policealnej
 • ksero dowodu osobistego

Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com

OPŁATY

Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

Czesne miesięczne

Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 275 zł za lipiec
w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 245 zł za lipiec
Pierwszy rok szkolny płatne od października do połowy lipca
Drugi rok szkolny płatne od września do połowy lipca

Połowa lipca i sierpień niepłatny.

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 2750 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2450 zł.

za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

Wizaż i stylizacja (1 rok)

 • w systemie dziennym 550 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 275 zł za lipiec
 • w systemie zaocznym 490 zł.miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 245 zł za lipiec

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :
do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2200 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 1960 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3025 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2695 zł.

W przypadku kwarantanny wszystkie zajęcia będą odpracowane w innym terminie

Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

Numer konta bankowego
78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

Formularz zapisu do szkoły

Kopie dokumentów
Proszę o dołączenie do wiadomości następujących plików: Kwestionariusz osobowy (wypełniony i podpisany), Świadectwo ukończenia szkoły średniej, Zaświadczenie od lekarza, Kopia dowodu osobistego (obie strony), Potwierdzenie wpłaty wpisowego do szkoły.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf.
Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności.