Zapisy

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I W MAŁYCH GRUPACH

Brak miejsc w grupie dziennej na rok szkolny 2023/2024 ( ewentualnie lista rezerwowa ) .


Od miesiąca kwietnia rozpoczynamy rekrutację na semestr jesienny .
Zajęcia rozpoczynamy od października 2023roku .

Kierunki kształcenia :
1. Wizaż ( dzienna i zaoczna w formie kursu) - nauka trwa 9 i pół miesięcy
2. Charakteryzacja i Wizaż (dzienna i zaoczna ), zawód: plastyk , specjalności: techniki scenograficzne
specjalizacja : charakteryzacja i wizaż - nauka trwa 2 lata

Zapisy do szkoły odbywają się :

 • od marca do końca września .
 • zajęcia na 1 roku (semestr I) rozpoczynają się od października i trwają do połowy lipca.
 • zajęcia na 2 roku (semestr III) rozpoczynają się od września . Nie pobieramy opłat za wakacje (połowa lipca,sierpień).

Sekretariat czynny


poniedziałek: 09:30-12:00
wtorek : 09:30-12:00
środa : 09:30-12:00
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: nieczynny
niedziela: nieczynny

ZAJĘCIA

 • system zaoczny (co druga sobota i niedziela) 10 godzin (zegarowych) co dwa tygodnie.
  W przedziałach godzinowych 9:30 - 14:30. Zajęcia z perukarstwa na drugim roku odbywają się poza weekendem
 • system dzienny (3 razy w tygodniu) - 12 godzin (zegarowych) w tygodniu, trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
  W przedziałach godzinowych 9:00 - 13:00 i 13:00 - 17:00

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • złożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
 • 2 fotografie )
 • wypełnienie kwestionariusza osobowego
 • wpłata wpisowego na konto szkoły
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole artystycznej
  ( można donieść w terminie późniejszym )
 • ksero dowodu osobistego

Istnieje możliwość zapisów drogą mailową . Wysyłamy skany dokumentów na maila szkoły (prosimy o informację telefoniczną o wysłaniu dokumentów) - info@studiumwizazu.com

OPŁATY

Wpisowe do szkoły wynosi 500 zł.- płatne przy składaniu dokumentów do szkoły.

Czesne miesięczne

Charakteryzacja i stylizacja (2 lata)

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

w systemie dziennym 580 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 290 zł za lipiec
w systemie zaocznym 500 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 275 zł za lipiec
Pierwszy rok szkolny płatne od października do połowy lipca
Drugi rok szkolny płatne od września do połowy lipca

Połowa lipca i sierpień niepłatny.

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :

do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2320 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2000 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3190 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2750 zł.

za III semestr do 10 września w systemie dziennym opłata wynosi 2900zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2500 zł.

za IV semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3190 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2750 zł.

Wizaż i stylizacja (1 rok)

 • w systemie dziennym 580 zł. miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 290 zł za lipiec
 • w systemie zaocznym 500 zł miesięcznie ( od października do końca czerwca) i 250 zł za lipiec

PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA SEMESTR :
do 10-tego każdego miesiąca, z góry za dany semestr:

za I semestr do 10 października w systemie dziennym opłata wynosi 2320 zł + 500 zł wpisowe.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2000 zł + 500 zł wpisowe.

za II semestr do 10 lutego w systemie dziennym opłata wynosi 3190 zł.
w systemie zaocznym opłata wynosi 2750 zł.

W przypadku kwarantanny wszystkie zajęcia będą odpracowane w innym terminie

Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.
Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

Numer konta bankowego
78 1140 2004 0000 3902 3018 6211

Pliki do pobrania

Tu można pobrać pliki dokumentów które są potrzebne do złożenia dokumentów przy naborze do szkoły.

Formularz zapisu do szkoły

Kopie dokumentów
Proszę o dołączenie do wiadomości następujących plików: Kwestionariusz osobowy (wypełniony i podpisany), Świadectwo ukończenia szkoły średniej, Zaświadczenie od lekarza, Kopia dowodu osobistego (obie strony), Potwierdzenie wpłaty wpisowego do szkoły.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf.
Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności.