PRACA DYPLOMOWA INSPIROWANA KULTURĄ ETNICZNĄ -WIZAŻ

Autorka pracy -Alicja Nowak
Fotografia - Marcin Ciepieniak